PROCENA  PODRŠKA  RAZVOJ

kroz proces koučinga, savetovanja i psihoterapije

dr Tamara TomovićLinkedIntamara.tomovic@mindprotect.rs

U MIND.PROTECT centru radimo sa individualnim klijentima i kompanijama. Fokus su pojedinci ili timovi kojima je potrebna podrška i razvoj. Nemojte da čekate da vam kompanija organizuje edukaciju i razvoj, budite hrabri i radite na razvoju sopstvenih veština sa iskusnim profesionalcima.

Misija

Verujemo da ljudi mogu da se promene. Jaki, zadovoljni pojedinci su osnova svakog društva, porodice i kompanije. U centru im pomažemo da bolje upoznaju sebe, razumeju druge, objektivnije sagledaju realnost i nauče veštine koje su im potrebne da bi bili uspešniji kroz edukaciju i koučing.

Vizija

Ojačavanje ljudi da preuzmu kontrolu nad svojim životom. Širenje znanja i podrška na osvešćivanju i ojačavanju ljudi koji će preuzimati odgovornost za svoje postupke i razvijati veštine koje će im pomoći da budu uspešniji.

Tamara Tomović Mind.Protect

Procena

Procena veština emocionalne inteligencije (EQ) i detektovanje obasti za razvoj najpriznatijim testom za merenje emocionalne inteligencije na svetu EQ-i 2.0. Emocionalna inteligencija obuhvata bolje razumevanje sopstvenih reakcija, odnosa sa drugima, donošenja odluka pod pritiskom i načina na koji se prevazilazi stres. Emocionalna inteligencija može da se razvija.
Procena rezilijentnosti/otpornosti na stres i izazove testom The Hardiness Resilience Gauge™ (HRG™). Trenutna kriza u kojoj se nalazi ceo svet je pokazala koliko je rezilijetnost značajna. Rezilijetnost može da se razvija.

Podrška

Podrška klijentima da bolje upoznaju sebe, razumeju svoje ciljeve, postave prioritete, nauče da postavljaju granice, suoče se strahovima i brigama i prevazilaze stres. Potrebno je u teškim i izazovnim situacijama imati profesionalca pored sebe.

Razvoj

Razvoj liderskih i menadžerskih veština, kontrole emocija, promene ponašanja, veština komunikacije, planiranja, organizacije vremena. Razumite šta su vam izazovi, suočite se sa svojim strahovima i kroz vežbe naučite nove veštine koje mogu da promene sve.

Šta je koučing?

Koučing je proces u kome učestvuju kouč i klijent (kouči). Koučing je prilagođen „zdravim“ osobama i ima za cilj poboljšanje klijentovih performansi. Uglavnom se oslanja na klijentovu sposobnost da odredi šta je najbolji ishod za njega. Najčešće uključuje strukturisana pitanja koja pokreću i motivišu klijenta da pronađe najadekvatnije rešenje. Koučing koji sprovodim je orijentisan na rešenje. Svaka sesija ima svoj cilj koji određuje klijent. Pošto kombinujem i RE&KBT tehnike pomažem klijentima da prevaziđu i kognitivne „greške“ i iracionalna uverenja koja ih blokiraju i dovode do snažnih nezdravih emocija. Klijenti se i uče kroz vežbe da usvoje nove pomažuće načine razmišljanja koji im pomažu da ostaju smireniji, fokusiraniji i donose adekvatnije odluke. Kao alat za procenu koristim test emocionalne inteligencije EQ-i 2.0.

Šta je emocionalna inteligencija?

Emocionalna inteligencija (EI) je skup veština koje su definisane a koje osobama omogućavaju da budu uspešnije u životu. EI obuhvata način na koji razumemo sebe i kako se izražavamo, ostvarujemo odnose sa drugima, donosimo odluke i prevazilazimo stres. Po klasifikaciji BarOn-a EI se sastoji od pet oblasti. Prva oblast je oblast – razumevanja sebe. U ovu oblast spadaju samoprihvatanje, samoostvarivanje i razumevanje emocija. Druga oblast je izražavanje sebe: emocionalna ekspresija, asertivnost i nezavisnost. Treća oblast je oblast odnosa sa drugima koju čine: relacije sa drugima, empatija i društvena odgovornost. Donošenje oduka je četvrta oblast u nju spadaju: objektivno sagledavanje realnosti, rešavanje problema i kontrola impulsa i peta oblast je oblast prevazilaženja stresa u koju spadaju: tolerancija na stres, fleksibilnost i optimizam. Ove veštine pokazuju kako reaguje pod pritiskom i važan su prediktor uspeha. Istraživanja pokazuju da je EI veoma značajna i do 50% za uspeh u poslu i da njen značaj raste sa porastom odgovornosti. Emocionalna inteligencija se može razvijati.

Da li može da se meri EI? Test EQ-i 2.0 je najpriznatiji i najpoznatiji test na svetu koji meri emocionalnu inteligenciju. Nastao je na osnovu BarOn-ove teorije emocionalne inteligencije. Test je normiran, validiran i pouzdan. Pruža sjajnu informaciju gde je vaša emocionalna inteligencija u odnosu na veliki uzorak „zdrave“ populacije i jasno vam ukazuje šta su vaše prednosti pod stresom a šta treba da se razvija da biste bili još produktivniji i uspešniji.

Šta je rezilijentnost (otpornost)?

Rezilijentnost (otpornost) je psihološki konstrukt koji pomaže osobi da se adaptira na neizvesnost, traumu, pretnju ili drugi značajni izvor stresa. Pokazano je da se većina ljudi posle izvesnog vremena uz adekvatnu negu vrati na prethodni nivo funkcionisanja. Postoje i ljudi koji beleže značajan lični rast u vremenima krize. Rezilijentnost se ne nasleđuje, ne mora da bude podjednako izražena u svim situacijama ali može da se nauči. Nema važnije veštine za osobu nego da „otvrdne“ i hrabro se suprotstavi izazovima koji dolaze. Rezilijentnost obuhvata četiri aspetka: fizički, emocionalni, kognitivni i duhovni (motivacioni) aspekt. Da bismo spremno dočekali krize naše telo treba da bude jako. Klijenti se uče adekvatnim fizičkim vežbama, relaksaciji, tehnikama disanja, pravilnoj ishrani, hidrataciji, upotrebi suplemenata itd. Emocionalni aspekt uključuje prepoznavanje kako određene situacije utiču na nas, razlikovanje zdravih i nezdravih emocija i njihovo menjanje uz promenu načina mišljenja i ponašanja. Kognitivni aspekt uključuje i elemente pozitivne psihologije i promene perspektive, objektivnog sagledavanja situacije, prepoznavanje stereotipa, vežbe fokusa pažnje itd. Duhovni (motivacioni) aspekt uključuje prepoznavanje potreba, vrednosti i ciljeva koji motivišu i inspirišu osobe da prevazilaze traumu i napreduju.

Šta je REBT? 

REBT – Racionalno emotivno bihejvioralna terapija je psihoterapijski pravac u čijoj je osnovi verovanje da proces mišljenja utiče na to šta osoba oseća i kako se ponaša. Nas ne uznemirevaju događaji i drugi ljudi, već način na koji te situacije i osobe procenjujemo. Ova terapija postoji skoro 70 godina i najveći broj istraživanja koji je dokazao efikasnost psihoterapije se bazira na primeni REBT-a. Za razlilku od psihoanalize koja se bazira na prošle događaje, REBT je fokusiran uglavnom na sadašnjost i budućnost. Ne možemo (uvek) birati okolnosti i ne možemo menjati ponašanje drugih ljudi, ali uvek možemo promeniti svoje reakcije na te okolnosti. Sa sertifikovanim psihoterapeutom klijenti uspevaju da prepoznaju svoje bazične potrebe i identifikuju i promene svoja iracionalna u racionalna uverenja. To doprinosi njihovom boljem funckionisanju i povećanju ličnog osećanja zadovoljstva. Klijenti razumeju da su oni odgovorni za svoje misli, osećanja i za svoje ponašanje.

O nama

U centru MIND.PROTECT radimo na razvoju liderskih veština, motivacije i rešavanju konflikta kroz individualni i grupni koučing.

Organizujemo treninge koji su posvećeni razvoju liderskih veština i performanse, što vodi povećanju uspešnosti kompanija.

Pratite dr Tamaru Tomović na LinkedIn-u

Moji klijenti (bivši i sadašnji)

Direct Media, Mainstream, Heineken, Continental, Novo Nordisk, EY, Dr. Oetker, Delta, Generali, AmCham, Merck, Telegroup, KupujemProdajem, Executive Group, Johnson & Johnson, Groundlink, Bambi, Roche, MK Grupa, Ametek itd.

Preporuke

Executive Group je imao privileguju da sarađuje sa Tamarom i kao trenerom i kao profesionalnim koučom. Tamaru smo upoznali pre više od deset godina kada nam je bila klijent i kada je radila kao CEO vodeće međunarone farmaceutske kompanije. Tamaru smo poznavali po njenom integritetu i proverenim poslovim i liderskim veštinama, što je samo po sebi bila dovoljna preporuka da sarađujemo sa njom kao profesionalnim poslovnim koučom. Naših sedamdest zaposlenih su imali priliku da izgrade svoje veštine i emocionalnu inteligenciju kroz sjajan trening sa Tamarom. Njeni treninzi su edukativni i inspirativni i doprineli su i profesionalnom, organizacionom i ličnom rastu naših ljudi i kompanije. Pored treninga Tamara je kroz direktan koučing radila sa našim menadžerima na izgradnji njihovih profesionalnih i liderskih veština i upravljanja stresom, čime su i naši ljudi i kompanija na velikom dobitku. U svom radu Tamara spaja poslovno iskustvo top menažera, psihoterapeuta i lekara sa razumevanjem i poznavanjem ljudi, što njen koučing čini jedinstvenim iskustvom u Srbiji. Sa velikim zadovoljstvom preporučujemo Tamaru i top i HR menadžerima za trening i poslovni koučing.

Sanja Milaković KolundžijaSanja Milaković Kolundžija
Principal at Executive Group
Serbia and Montenegro

 

Tamaru sam upoznao na jednom predavanju o emocionalanoj inteligenciji o kojoj nisam baš puno znao. I kada sam posle nekog vremena shvatio da mi u kompaniji treba eksterna pomoć iskusnog menadžera (najradije bivšeg direktora velike kompanije) i kouča u oblasti ubrzanog razvoja kompetencija mojih ljudi setio sam se Tamare i pozvao sam je. Počeli smo jako brzo da rastemo i u takvoj situaciji bilo je neophodno da budemo spremni na menadžement izazove kao što su: biti lider, biti asertivan, empatičan, motivator a i stres nas nije zaobilazio. Pre nego smo počeo da sarađujem sa Tamarom nisam se preterano bavio sobom niti sam razmišljao na koji način moji postupci mogu da utiču na ljude i na njihove odnose u mojoj organizaciji. Tamara mi je pomogla da bolje razumem sebe i svoje slabosti i da krenem da radim na njima. Ono što mi se jako dopalo je njen pristup. Najpre merenje emocionalne inteligencije putem testa. Zatim plan za lični razvoj i periodični razgovori jedan na jedan. Sa mnom i sa kolegama iz mog Menadžment tima. Posle godinu dana primetio sam kod svih kolega iz menadžment tima vidan napredak. Zahvaljajujući Tamari, postali smo bolji i zbog toga je naša organizacija postala bolja i spremnija. Njena posebna vrednost je u tome što poseduje redak spoj eksperta za oblast razvoja emocionalne inteligencije i dugogodišnjeg iskustva kao direktora u nekoliko velikih i renomiranih kompanija.

Bojan Leković
Founder and CEO at KupujemProdajem, President of the Board of the Dutch-Serbian Business Association, Author of the book “Medvedi na putu”

 

Dr Tamara Tomovic has been coaching Direct Media top and middle management on Emotional Intelligence for over two years. She is insightful, knowledgeable and wildly entertaining and we continually receive hugely positive feedback from employees that attend her coaching sessions and workshop programs. If you are looking for someone to speak to your group or organization about Emotional Intelligence, you need look no further than Tamara. I heartily recommend her without reservation

Ivana Mihajlović
HR Developer & Examiner

 

Ocene treninga

Razvoj liderskih veština kroz razvoj emocionalne inteligencije

Jedan od najboljih/najkorisnijih treninga na kome sam bio – Knjaz Miloš

Praktičan trening – naučila sam mnogo korisnih stvari – Delta