Internacionalna sertifikacija za test emocionalne inteligencije EQ-i 2.0 i 360

Internacionalna sertifikacija koja omogućava analizu i distribuciju najpoznatijeg i najpriznatijeg testa za emocionalnu inteligenciju na svetu EQ-i 2.0. Emocionalna inteligencija je izuzetno značajna za uspeh životu. Analizom snaga i veština svojih klijenata razumećete koje su veštine EI njihova snaga i šta treba da koriste kada su pod stresom, a koje veštine je potrebno da unaprede. Fokusom na njihov razvoj pomoći ćete klijentima da bolje razumeju sebe, druge i kako da bolje prevazilaze životne izazove.

Emocionalna inteligencija je prepoznata kao jedna od osnovnih veština koja pomaže osobama da budu uspešnije. Najviše se meri i razvija u poslovnom segmentu. Njen razvoj utiče i na bolje funkcionisanje i u privatnom aspektu života. EI doprinosi i do 50% razlici između uspešnih i neuspešnih lidera, može da predvidi top performere i da se koristi u selekciji. EI je uvršćena u top 10 veština neophodnih za uspeh u 2020 godini.

Zašto da se sertifikujem?

Omogućava vam da analizirate i prodajete najpoznatiji test EI na svetu (internacionalna licenca)

Odličan alat koji pomaže vašim klijentima i zaposlenima da razumeju kako da budu uspešniji i kako da bolje reaguju pod pritiskom

Kome je namenjena sertifikacija?

Namenjena je svima ali se najčešće sertifikuju osobe koje se bave koučingom ili su zadužene za razvoj zaposlenih u organizacijama.

Koliko traje sertifikacija?

Internacionalna sertifikacija traje 20 h posle kojih ste osposobljeni da:

  Razumete koncept EI i bolje razumete osnovnih 15 veština EI
  Analizirate profil koji tumačite klijentu kroz obaveznu feedback sesiju i zajedno detektujete oblasti za razvoj
  ICF (International Coaching federation) boduje ovu sertifikaciju sa CEE credits: 9.25 Core Competencies, 6.75 Resource Development

Steven J. Stein The EQ Edge: Emotional Intelligence and Your Success

Cena uključuje vaš lični profil emocionalne inteligencije EQ-i 2.0 i feedback sesiju, knjigu Stivena Dž. Stajna (Steven J. Stein) The EQ Edge: Emotional Intelligence and Your Success (e-book)

Level 1

Internacionalna sertifikacija za analizu i distribuciju testa EQ-i 2.0 i 360

Članovi HR odeljenja, koučevi i menadžeri koji su zainteresovani za svoj lični razvoj i unapređenje članova organizacije se edukuju da samostalno koriste i analiziraju test EQ-i 2.0. Izveštaj koji se generiše na osnovu testiranja emocionalne inteligencije može biti u formi Workplace report i Leadership report, dok izveštaj koji uključuje ne samo samoprocenu nego i druge evaluatore može biti u fomi 360 Workplace report i 360 Leadership report. Ovaj sjajan alat koji je internacionalno priznat ukazuje koje oblasti treba razvijati a koje su oblasti EI prednosti članova organizacije, kako prilagoditi pristup i motivisati različite osobe. Uspešne organizacije zapošljavaju i razvijaju emocionalno inteligentne lidere, a EI se može razvijati.

Level 2

Obuka koja obuhvata učenje alata za razvoj veština EI u organizaciji centra MIND.PROTECT

Ovaj nivo je opcion i može se završiti posle osnovnog nivoa koji omogućava dobijanje internacionalnog sertifikata.
Edukacija obuhvata detaljan opis veština emocionalne inteligencije i učenje primene alata koji se mogu koristiti za razvoj svih 15 veština EI. Učesnici mogu iskoristiti alate za samorazvoj i za razvoj zaposlenih, kao i prilagođavanje delegiranja, feedbacka i motivaciju kolega na osnovu testa EQ-i 2.0 i 360. Edukacija traje 32 h (dva vikenda po 8 h).

Preuzmite veoma interesantne brošure koje objašnjavaju različite tipove izveštaja koji se mogu generisati na osnovu testa EQ-i 2.0 i 360. Po završetku sertifikacije svako dobija pristup portalu kojim samostalno upravlja tj. poziva učesnike, generiše izveštaje itd.