Biznis koučing – rad sa kompanijama

Podrška i razvoj veština zaposlenih

Individualni i grupni biznis koučing

Zašto kompanije angažuju kouča?

  Pod pritiskom ste i imate previše posla?
  Ne umete da postavite prioritete?
  Često imate konflikte?
  Ne znate kojim pravcem treba da se razvija vaša karijera?
  Niste produktivni, previše brinete?
  Niste sigurni da dobro rukovodite ljudima?

To su neka od najčešćih pitanja koja muče klijente i na kojima radimo kroz proces koučinga.

Organizacije najčešće omogućavaju koučing talentima, menadžerima i liderima koji su značajni za kompaniju a u kojima vide potencijal za dalji razvoj i usavršavanje veština. To mogu biti veštine upravljanja ljudima, realnije sagledavanje situacije, postavljanja prioriteta, boljeg rukovođenja vremenom, adekvatnije rešavanje konflikata, bolje podnošenje pritiska, preuzimanje odgovornosti itd. Klijenti se kroz proces koučinga ojačavaju. Ojačavanje doprinosi realnijem sagledavanju sebe i situacije, postavljanju ciljeva, kontroli ponašanja, adekvatnijoj saradnji sa drugima, boljem donošenju odluka pod pritiskom i prevazilaženju stresa. Istraživanja su pokazala da koučing doprinosi poboljšanju rezultata pojedinaca i organizacije.

Koučing je proces rada koji ima za cilj poboljšanje klijentovih performansi. Koučing pristup može biti: individualni i/ili grupni.

Individualni koučing je jedan na jedan. Dinamika koučinga je najčešće jedna sesija u dve nedelje. Najčešće se sprovodi 10 koučinga po klijentu. Pored obaveznog određivanja dugoročnog cilja, svaka sesija ima svoj cilj. Između sesija klijent ima obavezu da vežba ono što je dogovoreno tokom  koučinga.

Grupni koučing  je koučing u kojem se određena grupa klijenata ili tim ojačava i povezuje. Najčešće se tokom grupnog koučinga klijenti motivišu da međusobno sarađuju, uče veštinama komunikacije i uče da prepoznaju i prevazilaze okidače koji blokiraju adekvatniju saradnju. U grupnom koučingu u zavisnosti od dogovorenih ciljeva sa klijentima, koristim alate procene i dobijene rezultate koristim u cilju jačanja, povezivanja, razumevanja i  ojačavanja  međusobnih veza radi ostvarivanja bolje saradnje i rezultata. Radionice su veoma dinamične, produktivne i daju odlične rezultate u osnaživanju timova.

Fokus mog koučing rada je povećanje performanse klijenata kroz ojačavanje i kontrolu emocija što poboljšava proces razmišljanja i doprinosi donošenju adekvatnih odluka. Time se jasnije sagledava situacija, vežba se novi način razmišljanja i ponašanja, postavljaju se realniji ciljevi i uspešno se rešavaju i veoma komplikovane situacije. Promena ponašanja doprinosi i uspostavljanju boljih internih odnosa i poboljšanju odnosa sa eksternim klijentima.

U koučingu podržavam klijente koristeći koučing alate i svoje dugogodišnje iskustvo u koučingu. U proceni mi pomažu i znanje iz psihologije (RE&KBT terapije), medicine i moje dugogodišnje profesionalno iskustvo.

U koučingu podržavam klijente koristeći koučing alate i svoje dugogodišnje iskustvo u koučingu. U proceni mi pomažu i znanje iz psihologije (RE&KBT terapije), medicine i moje dugogodišnje profesionalno iskustvo.

Kao alat za procenu koristim test emocionalne inteligencije EQ-i 2.0. Pored obaveznog postavljanja ciljeva koje odabira klijent, koučing proces provlačim kroz oblasti emocionalne inteligencije koje je značajno ojačati da bi klijent bio uspešniji.
Kod klijenata koji za cilj postavljaju prevazilaženje stresa koristim test rezilijencije Hardiness Resilience Gauge koji pokazuje koji je kognitivni aspekt važno ojačavati da bi se klijent osećao bolje i doprinosio više.