Politika privatnosti

Sajt mindprotect.rs ne koristi kukije, ali zbog analize posećenosti koristi Google Analytics alatku, koja koristi kukije.

Sajt mindprotect.rs beleži anonimne podatke o posetiocima ovog sajta: broj poseta, posećene strane, vreme pristupanja, IP adrese i korišćene pretraživače i operativne sisteme. Ovi podaci su bitni zbog analize posećenosti i unapređenja ovog veb sajta i veb sadržaja. Lične podatke koje upišete popunjavajući kontakt-formu da biste stupili u komunikaciju putem elektronske pošte odgovorno čuvamo onoliko dugo koliko služe svrsi. U svakom momentu možete zatražiti na uvid lične podatke koje čuvamo o Vama ili podneti zahtev za brisanje podataka.

Stranice na ovom sajtu mogu linkovati ka sajtovima trećih lica. Mind.Protect nije odgovoran za sadržaj koji se nalazi na tim sajtovima. Na stranicama mindprotect.rs takođe se može naći sadržaj ugrađen sa drugih sajtova. Taj ugrađeni sadržaj se ponaša isto kao da ste posetili sajt sa kog on potiče.

Sajt mindprotect.rs podatke svojih posetilaca ne objavljuje i ne ustupa trećim licima, osim na zakonom regulisan zahtev organa Republike Srbije i u skladu sa zakonom.

Mind.Protect nije odgovoran ako su za povredu privatnosti odgovorna treća lica, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Sajt mindprotect.rs zadržava pravo na periodično izmene Politike privatnosti, te posetiocima preporučujemo da s vremena na vreme provere njen sadržaj. Ova Politika privatnosti stupa na snagu 15.08.2020.