Softskills4IT

Razvijanje Softskills veština u IT industriji

Osim tehničkih veština IT stručnjaci treba da razviju veštine da rade pod pritiskom, postavljaju prioritete, prevazilaze stres i pre svega razumeju druge i adekvatno komuniciraju sa njima.

Program Softskills4IT

Program Softskills4IT uključuje testiranje emocionalne inteligencije učesnika testom EQ 360. Ovaj test poredi emocionalnu inteligenciju kroz samoprocenu EI učesnika i poredi je sa evaluacijom njihovih menadžera, kolega, podređenih, klijenata i prijatelja i porodice. Program obuhvata šest timskih radionica i individualni rad sa svakim učesnikom. Odlični rezultati doprinose jačanju timske saradnje, optimizma i veština komunikacije.

Više podataka o samom programu SoftSkills_4_IT naći ćete u prezentaciji SoftSkills_4_IT endorsed by KupujemProdajem.