Šta je koučing?

Koučing je proces u kome učestvuju kouč i klijent (kouči). Koučing je prilagođen „zdravim“ osobama i ima za cilj poboljšanje klijentovih performansi. Uglavnom se oslanja na klijentovu sposobnost da odredi šta je najbolji ishod za njega. Najčešće uključuje strukturisana pitanja koja pokreću i motivišu klijenta da pronađe najadekvatnije rešenje. Koučing koji sprovodim je orijentisan na rešenje. Svaka sesija ima svoj cilj koji određuje klijent. Pošto kombinujem i RE&KBT tehnike pomažem klijentima da prevaziđu i kognitivne „greške“ i iracionalna uverenja koja ih blokiraju i dovode do snažnih nezdravih emocija. Klijenti se i uče kroz vežbe da usvoje nove pomažuće načine razmišljanja koji im pomažu da ostaju smireniji, fokusiraniji i donose adekvatnije odluke. Kao alat za procenu koristim test emocionalne inteligencije EQ-i 2.0.

Šta je emocionalna inteligencija?

Emocionalna inteligencija (EI) je skup veština koje su definisane a koje osobama omogućavaju da budu uspešnije u životu. EI obuhvata način na koji razumemo sebe i kako se izražavamo, ostvarujemo odnose sa drugima, donosimo odluke i prevazilazimo stres. Po klasifikaciji BarOn-a EI se sastoji od pet oblasti. Prva oblast je oblast – razumevanja sebe. U ovu oblast spadaju samoprihvatanje, samoostvarivanje i razumevanje emocija. Druga oblast je izražavanje sebe: emocionalna ekspresija, asertivnost i nezavisnost. Treća oblast je oblast odnosa sa drugima koju čine: relacije sa drugima, empatija i društvena odgovornost. Donošenje oduka je četvrta oblast u nju spadaju: objektivno sagledavanje realnosti, rešavanje problema i kontrola impulsa i peta oblast je oblast prevazilaženja stresa u koju spadaju: tolerancija na stres, fleksibilnost i optimizam. Ove veštine pokazuju kako reaguje pod pritiskom i važan su prediktor uspeha. Istraživanja pokazuju da je EI veoma značajna i do 50% za uspeh u poslu i da njen značaj raste sa porastom odgovornosti. Emocionalna inteligencija se može razvijati.

Da li može da se meri EI? Test EQ-i 2.0 je najpriznatiji i najpoznatiji test na svetu koji meri emocionalnu inteligenciju. Nastao je na osnovu BarOn-ove teorije emocionalne inteligencije. Test je normiran, validiran i pouzdan. Pruža sjajnu informaciju gde je vaša emocionalna inteligencija u odnosu na veliki uzorak „zdrave“ populacije i jasno vam ukazuje šta su vaše prednosti pod stresom a šta treba da se razvija da biste bili još produktivniji i uspešniji.

Šta je rezilijentnost (otpornost)?

Rezilijentnost (otpornost) je psihološki konstrukt koji pomaže osobi da se adaptira na neizvesnost, traumu, pretnju ili drugi značajni izvor stresa. Pokazano je da se većina ljudi posle izvesnog vremena uz adekvatnu negu vrati na prethodni nivo funkcionisanja. Postoje i ljudi koji beleže značajan lični rast u vremenima krize. Rezilijentnost se ne nasleđuje, ne mora da bude podjednako izražena u svim situacijama ali može da se nauči. Nema važnije veštine za osobu nego da „otvrdne“ i hrabro se suprotstavi izazovima koji dolaze. Rezilijentnost obuhvata četiri aspetka: fizički, emocionalni, kognitivni i duhovni (motivacioni) aspekt. Da bismo spremno dočekali krize naše telo treba da bude jako. Klijenti se uče adekvatnim fizičkim vežbama, relaksaciji, tehnikama disanja, pravilnoj ishrani, hidrataciji, upotrebi suplemenata itd. Emocionalni aspekt uključuje prepoznavanje kako određene situacije utiču na nas, razlikovanje zdravih i nezdravih emocija i njihovo menjanje uz promenu načina mišljenja i ponašanja. Kognitivni aspekt uključuje i elemente pozitivne psihologije i promene perspektive, objektivnog sagledavanja situacije, prepoznavanje stereotipa, vežbe fokusa pažnje itd. Duhovni (motivacioni) aspekt uključuje prepoznavanje potreba, vrednosti i ciljeva koji motivišu i inspirišu osobe da prevazilaze traumu i napreduju.

Šta je REBT? 

REBT – Racionalno emotivno bihejvioralna terapija je psihoterapijski pravac u čijoj je osnovi verovanje da proces mišljenja utiče na to šta osoba oseća i kako se ponaša. Nas ne uznemirevaju događaji i drugi ljudi, već način na koji te situacije i osobe procenjujemo. Ova terapija postoji skoro 70 godina i najveći broj istraživanja koji je dokazao efikasnost psihoterapije se bazira na primeni REBT-a. Za razlilku od psihoanalize koja se bazira na prošle događaje, REBT je fokusiran uglavnom na sadašnjost i budućnost. Ne možemo (uvek) birati okolnosti i ne možemo menjati ponašanje drugih ljudi, ali uvek možemo promeniti svoje reakcije na te okolnosti. Sa sertifikovanim psihoterapeutom klijenti uspevaju da prepoznaju svoje bazične potrebe i identifikuju i promene svoja iracionalna u racionalna uverenja. To doprinosi njihovom boljem funckionisanju i povećanju ličnog osećanja zadovoljstva. Klijenti razumeju da su oni odgovorni za svoje misli, osećanja i za svoje ponašanje.