Zašto treba angažovati biznis kouča?

Koučing je proces u kome kouč pomaže klijentu:

  • Da se suoči sa situacijom
  • Sagleda okolnosti objektivno
  • Odredi cilj koji treba da bude usklađen sa njegovim dugogoročnim ciljevima
  • Pomogne vam da smireno odabere najbolju opciju u tom trenutku
  • Razume širu sliku
  • Prevazilazi stres