Šta je koučing?

  • Važan deo uspeha svakog lidera je da ima uz sebe osobu koja ga razume i motiviše.
  • Uz prave mentore i podržavajuće šefove,  važno je da uz sebe imate osobu koja vas razume,  prati i podržava
  • Kouč je pravi izbor
  • Koučing je proces u kome se dve osobe u ravnopravnom odnosu fokusiraju  na razvoj  maksimalnog potencijala osobe, kako u privatnom, tako i u profesionalnom aspektu života. Kouč je fokusiran na dobrobit klijenta i organizacije. On pomaže  klijentu da ojača i postigne svoj pun potencijal.