O nama

dr Tamara Tomović je osnivač i vlasnik kompanije MIND.PROTECT. Rođena je u Beogradu. Završila je Medicinski Fakultet Univerziteta u Beogradu i akademsku specijalizaciju iz Farmaceutske Medicine akreditovanu od strane IFAPP-a. Dodatno se edukovala na Univerzitetu za Business executive education, Cape Town, 2012 god.

Od 1995. bila je na rukovodećim pozicijama u kompanijama ICN Galenika, Servier, Janssen Cilag divison of Johnson&Johnnson i Astellas. Bila je Country Manager za Srbiju, Crnu Goru i Republiku Srpsku za Janssen Cilag division of Johnson&Johnson.

U periodu od 2003 – 2012 god. deo svoje karijere provela je na rukovodećim pozicijama u inostranstvu: Sloveniji (Area Manager za Servier 1999-2003) i Švedskoj (Therapeutic Area Lead Nordic, Janssen Cilag division of Johnson&Johnson, 2013 god).

Karijeru u farmaceutskoj industriji je okončala 2014 godine kao Country Manager kompanije Astellas za Srbiju. Tokom karijere je osim na postizanje dogovorenih ciljeva bila fokusirana i na razvoj ljudi i vodila je i razvijala talente od početnih do rukovodećih pozicija. Vodila je više diverzifikovanih timova orjentisanih na izazovne ciljeve i više virtuelnih timova. Usavršavala se na velikom broju treninga iz marketinga, biznisa, koučinga, strateškog menadžmenta i menadžmenta u promenama, većinom u IMD Business School u Švajcarskoj. Dobitnik je više priznanja od kojih bi izdvojila, Global standards of leadership award of Johnson & Johnson 2011 god.Jedan je od osnivača i prvi Predsednik Borda INOVIA-e (Nacionalne Asocijacije Inovativnih farmaceutskih kompanija).

Svoju karijeru je nastavila kao konsultant, trener i kouč za profesionalni i lični razvoj.Svoja znanja iz liderstva, menadžmenta dopunila je edukacijom iz Kognitivne Emocionalno Racionalne psihoterapije (REBT-a) na pridruženom Institutu Albert Ellis NY, REBT Centra u Beogradu. Sertifikovani je REBT psihoterapeut. Završila je edukaciju za kouča u Erickson Coach Centru (Atria) u Beogradu.U toku 2015 god sertifikovala se i fokusirala na razvoj EMOCIONALNE INTELIGENCIJE u Srbiji i regionu. Sertifkovala se za Emocionalnu inteligenciju (EIQ 2.0 i EQ 360) pri Multy Health Systems (MHS) centru, Psyhosoft Ltd., London.Koristi svoje bogato iskustvo, znanje iz kognitivne psihoterapije i koučinga da bi profesionalci bolje upoznali sebe, dostigli svoj pun potencijal, poboljšali rezultate, adekvatnije vodili timove i rukovodili ljudima, lakše savladavli prepreke i inicirali i sprovodili promene.

Pri centru rade više eksternih konsultanata: psihologa, psihijatara, neurologa i farmaceuta.