Korporativni klijenti

I KAKO POBOLJŠATI RUKOVOĐENJE KROZ RAZVOJ EMOCIONALNE INTELIGENCIJE

TRENING RAZVOJA EMOCIONALNE INTELIGENCIJE doprinosi razvoju veština koje su definisane kao deo emocionalne inteligencije. Emocionalna inteligencije je najvažniji aspekt potencijala za rukovođenje.

Zaposleni se jednostavnim tehnikama uče kako da  bolje razumeju sebe i svoje postupke, menjaju sagledavanje realnosti, smanjuju  intenzitet sopstvenih emocija i komuniciraju sa drugima kroz asertivno ponašanje.

Rukovođenje uključuje razumevanje drugih,  pa zaposleni uče da bolje razumeju druge, sagledavaju i širu sliku i kroz adekvatnu kontrolu impulsa grade bliže i dugotrajnije veze sa drugima. Program razvoja EI obuhvata i tehnike za prevazilaženja stresa i učenje optimizma. Cilj ovog programa je da se poveća kapacitet za rukovođenje,  motivisanost i zadovoljstvo zaposlenih  što doprinosi povećanju produktivnosti i profitabilnosti kompanije.

II „QUICK IMPACT“ RADIONICE

Svaka od veština emocionalne inteligencije se razvija na posebnim kraćim radionicama gde se zaposleni uče kako da jednostavnim tehnikama razvijaju veštine važne za poslovanje. Radionice su prilagođene  srednjem i višem menadžmentu.

 • Emocionalna inteligencija – Određivanje liderskog potencijala
 • Emocije u biznisu/ kako smanjiti njihov intenzitet
 • Tehnike asertivnog ponašanja
 • Pravilno davanje „feedback- a“
 • Značaj empatije u prodaji
 • Razumevanje konflikata – kako ih prevazilaziti
 • Ko su “teški ljudi” i kako sa njima
 • Kako postići balans i povećati motivaciju
 • Važnost izrade ličnog plana razvoja – personal branding
 • Učenje tehnika i motivacija za prevazilaženje stresa

Radionice posvećene juniorima:

 1. Razlike između menadžera i lidera
 2. Kako se pravi lični plan razvoja
 3. Prodajne veštine
 4. Prezentacijske veštine
 5. Značaj emocionalne inteligencije
 6. Šta je asertivno ponašanje
 7. Kako rešavati konflikte kao junior
 8. Razumevanje odnosa sa drugima
 9. Kako se pravi strategija
 10. Kompanijska kultura

III KOUČING TOP MANAGMENTA

Tačno definisan broj koučinga na kojem se radi na nekoliko važnih segmenata emocionalne inteligencije: kognitivnoj rekonstrukciji –
smanjenju intenziteta emocija, odnosima sa drugima, stresu, optimizmu i veštini koja se u profilu emocionalne inteligencije pokazala kao izazovna za klijenta.

IV  RAD U ORGANIZACIJI : DAN ZA PODRŠKU

Zahtevna funkcija HR je veoma
opterećena raznim aktivnostima kao i procesima i procedurama. Veoma je važno
prepustiti ulogu podrške/savetovanja eksternom ekspertu

 

Klijenti: Johnson&Johnson; Ernerst&Young, AmCham, MK grupa, Roche, Novo Nordisc, Delta holding, Direct Media itd.

Saradnja sa Mokrogorskom Školom Menadžmeta (MŠM-om).