Kategorija - Softskills_4_IT

Softskills_4_IT

Koje god tehnologije da koriste ono što će izbrusiti IT  eksperte u IT lidere jesu tkz. soft skills. Uspešna interakcija sa klijentima i kolegama, efikasno komuniciranje ideja i koncepata, te dobro upravljanje timim, imperativi su za lidere...