Mind Protect

Fokus centra je na radnoj aktivnoj populaciji. Danas većina zaposlenih traži  podršku i pomoć prilikom razvoja.

Cilj centra MIND.PROTECT je da  pomogne zaposlenima da kroz proces boljeg razumevanja sebe i drugih, učenjem različitih tehnika, razviju veštine koje im mogu pomoći da adekvatnije  prevazilaze svakodnevne izazove.  Promene su svakodnevne a zaposleni su frustrirani i pod stalnim pritiskom da postižu rezultate.   Razvojem veština emocionalne inteligencije osobe razvijaju kapacitete koji im pomažu da budu zadovoljnjiji i produktivniji i u radnoj sredini. Kompanije čiji zaposleni rade na svom usavršavanju su uspešnije.

Rad sa klijentima se bazira na analizi i razvoju emocionalne inteligencije.

  1. Individualni rad sa klijentima kroz  proces koučinga se bazira se na  razvoju veština emocionalne inteligencije (EI) kroz koučing. EI obuhvata 15 veština kao što su: I Razumevanje emocija, samoprihvatanje, samoostvarivanje, asertivnost i nezavisnost. II Odnosi sa drugima, empatija, socijalna i društvena odgovornost. III Objektivno sagledavanje realnosti, nezavisnost i fleksibilnost.  IV Prevazilaženje stresa i kontrola impulsa. V Osećanje optimizama i sreća.
  2. Danas zaposleni opisuju strepnju, anksioznost i depresivnost na radnom mestu, a njihov rad prate strahovi i različite fobije.  Sa klijentima se kroz psihoterapijski proces REBT-a (racionalno emocionalno bihejvioralne terapije), prevazilaze ovakva stanja. REBT je brza, efikasna terapija koja je orijentisana na rešavanje problema kroz promenu iracionalnih uverenja.
  3. Dugotrajni stres oštećuje organizam i utiče na kognitivne procese. Dugotrajni stres izaziva i „burn out“ – proces potpunog iscrpljivanja organizma. U radu sa klijentima, sa timom stručnjaka  – doprinosimo tome da dugoročno klijenti preveniraju stres i „burn out“. To se sve odslikava i na klijentov privatni aspekt života.
  1. Dobra priprema je najvažnija za uspeh. Rad sa klijentima uključuje i praktičan rad na trenutnim izazovima sa kojima se suočavaju. Npr. provera strategije,  biznis plana, priprema prezentacija i td. Mnogi su izazovi koje bi klijenti  proverili/ provežbali  sa iskusnim poslovnim konsultantom.
  2. Priprema za intervju – bilo da se radi o novoj poziciji ili novoj kompaniji, važna je adekvatna priprema za intervju. Provežbajte 50 najčešćih i izazovnijih pitanja koja ćete imati na važnom razgovoru za posao. Vaša spremnost i sigurnost mogu biti presudni.

 

  • Rad u grupi –Na grupnim iskustvenim radionicama, gde menadžeri razmenjuju svoja iskustva – zaposleni razumeju da nisu sami, menjaju percepciju i zauzimaju racionalniji stav prema izazovnim situacijama.
  • Rad sa studentima i onima koji traže posao – priprema za intervju za posao. Ovo je grupni rad gde se u formi predavanja i  vežbi studenti pripremaju da se adekvatno predstave na  razgovoru za posao.

 

“Coaching is unlocking a person’s potential to maximize their own performance. It’s helping them to learn rather than teaching them.” _Tim Gallwey